Groen Klimaatplein

In samenwerking met Tuinbranche Nederland hebben wij in 2021 een “Groen Klimaatplein” geplaatst in onze winkel. Hier maken wij onze klanten vertrouwd met klimaatvriendelijke en Bio-diverse mogelijkheden in hun tuin. We stimuleren de klant om meer groen te gebruiken in hun tuin en het hemelwater af te koppelen van het riool. 

Waarom is dit belangrijk? 

Het veranderende klimaat en klimaatadaptatie zijn onderwerpen waar we steeds meer over horen. We hebben de afgelopen jaren allemaal wel gemerkt dat ons klimaat aan het veranderen is. De belangrijkste gevolgen hiervan zijn hittestress, droogte en wateroverlast. We zullen dus steeds meer extreem weer gaan ervaren en hier als samenleving op moeten inspelen. Het begrip klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het veranderende klimaat én de schadelijke gevolgen ervan probeert te beperken. 

Ook de toenemende verstening van tuinen zorgt ervoor dat we steeds minder groen in onze leefomgeving zien. Verstening vergroot de hitte in onze omgeving, laat weinig regenwater infiltreren en heeft een negatieve werking op de biodiversiteit. Hoe groter de verstening hoe groter de kans dat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk komt te staan. Het is dus erg belangrijk dat we ons voorbereiden op de effecten van het veranderende klimaat en hierbij een gezonde leefomgeving creëren. 

Het klimaatplein

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u lastig is om te kiezen en te bedenken wat u als individu kunt doen. Daarom maken wij u via ons ''Groen Klimaatplein'' graag vertrouwd met de diverse mogelijkheden voor uw huis- en tuin. 

Ons Groen Klimaatplein kent vier pijlers:

1. Groene daken

Een groen dak is een dak dat bedekt is met plantjes bovenop de bestaande daklaag. U kunt een aanvraag doen voor een groen dak-coach om te kijken of uw dak geschikt is én laten aanleggen tegen een mooie prijs.

Wat zijn de voordelen van een groen dak?

  • Een groen dak beschermt de dakbedekking tegen UV-straling. Dit zorgt ervoor dat een dak wel tot 2 keer langer dan gemiddeld mee kan gaan.
  • Ook vangt een groen dak water op tijdens hevige regenbuien én houdt het water vast. Dit zorgt ervoor dat de afvoer en het riool worden ontlast en de kans op waterschades aan uw huis afnemen. 
  • Een groen dak verbeterd de isolatie van een huis.
  • Een groen dak stimuleert de biodiversiteit.

2. Water in de tuin

Er zijn allerlei verschillende mogelijkheden om water in uw tuin op te slaan. Door water op te slaan, kunt u dit later weer gebruiken om bijvoorbeeld de planten water te geven. Wist u dat regenwater zacht is en dat dit goed is voor planten? In ons Groen Klimaatplein tonen wij u allemaal voorbeelden hoe u water in uw tuin kunt opslaan en weg kunt laten lopen in de bodem. Denk aan;

  • Regentonnen
  • Vijvertjes
  • Wadi’s (Een wadi is een natuurlijke (verlaagde) groenstrook waar regenwater tijdelijk kan blijven staan om vervolgens langzaam in de grond te trekken.)

3. Tegel eruit! Wat erin?

Een volledig betegelde tuin kan weinig regenwater infiltreren en vergroot de hitte in de omgeving. Dit zorgt dus voor flink wat obstakels die niet klimaatvriendelijk zijn. Een groene tuin laat regenwater gemakkelijk in de grond wegzakken en voorkomt wateroverlast. Ook zorgt een groene tuin juist voor meer verkoeling en voor meer biodiversiteit in de tuin. Minder tegels en méér groen is dus noodzakelijk om een gezond (bodem)leven tot stand te houden. Wij tonen u diverse voorbeelden van plantencombinaties en grond die u hiervoor kunt inzetten in uw tuin.

4. De Levende Tuin

Wij laten u graag diverse mogelijkheden zien om meer bijen, vogels en vlinders in de tuin aan te trekken met voorbeelden van planten, voedsel en behuizing. Zo kunt u bijvoorbeeld een insectenhotel in uw tuin plaatsen, kiezen voor planten die extra bij- en vlindervriendelijk zijn of een schaal met water in de tuin plaatsen als drink- en badderplaats voor de vogels. 

 

Wilt u ook bijdragen aan een betere leefomgeving, maar weet u niet hoe u dit moet aanpakken?

Bezoek dan ons ''Groen Klimaatplein''! 


 

 

 

  Ga terug naar: Duurzaamheid